Logowanie do systemu

 

Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie Związku Banków Polskich oraz w bieżących komunikatach na stronie internetowej banku www.esbank.pl w kategorii Bankowość elektroniczna/Bezpieczeństwo


Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Bank w komunikacji z Klientem nigdy nie prosi o podanie poufnych danych.

2. Bank nie stosuje żadnych "wyskakujących okien" celem podania kodu jednorazowego.

3. Prawidłowy adres logowania to https://esbank24.pl, a symbol kłódki oznacza połączenie szyfrowane.

4. Nie należy korzystać do logowania do ESBANK24 z linków z korespondencji czy też z wyników wyszukiwania. Logowanie tylko poprzez wpisanie w pasku adresu: https://esbank24.pl lub przy użyciu przycisku logowania na stronie www.esbank.pl.

5. Stosowanie hasła maskowanego do logowania do bankowości elektronicznej istotnie zwiększa bezpieczeństwo.

 

 

Pamiętaj:

1. Zanim zaakceptujesz przelew, zwróć szczególną uwagę na zgodność nr rachunku, kwoty przelewu z danymi wprowadzonymi na etapie przygotowywania przelewu. Różnica może świadczyć o zainfekowaniu komputera wirusem podmieniającym dane.

2. Weryfikuj treść SMS z kodem pod kątem jego zgodności z treścią zleconego przelewu. W przypadku wystąpienia rozbieżności skontaktuj się z Bankiem.

3. Otrzymałeś SMS z kodem, choć nie zlecałeś przelewu lub też jego treść jest inna od przygotowanego przelewu, nie autoryzuj przelewu i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

4. Systematycznie sprawdzaj historię operacji wykonanych z Twojego rachunku. W przypadku wystąpienia niezgodności, skontaktuj się z Bankiem.

5. Systematycznie czytaj komunikaty Banku dotyczące bezpieczeństwa, prezentowane na stronie Bezpieczeństwo w kategorii Bankowość elektroniczna ESBANK24.

 

Portal ebo24.pl