Logowanie do systemu

 

UWAGA !!!

Przestrzegamy przed złośliwym oprogramowaniem (VBKlip), które potrafi  podmienić  poprawny numer rachunku bankowego na numer rachunku przestępców, co może doprowadzić do nieświadomego przekazania środków w niepowołane ręce.
Aby sprawdzić, czy komputer został zainfekowany, wystarczy skopiować i wkleić dowolny numer rachunku bankowego do dowolnego edytora tekstu (np. notatnik, MS Word itp.) i skontrolować, czy nie uległ on zmianie. Ze względu na sposób działania, wirus VBKlip jest bardzo trudny do wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe i może dotknąć każdego systemu bankowości elektronicznej w dowolnym banku.
Zalecamy czujność!


Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie
Związku Banków Polskich

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla ESBANK i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://www.esbank.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
0 44 744 10 00 

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi systemu.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 14.30 do godz. 17.30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 17.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 17.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 17.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 17.30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.
               

5. Zlecenia płatnicze składane bankowi  w obrocie dewizowym:
a) do godziny 12.00 w trybie OVERNIGHT, do godziny 14.00 w trybie TOMNEXT w dniu roboczym będą przekazywane do realizacji z datą waluty T/N i O/N,
b) po godzinie 12.00 w trybie OVERNIGHT, po godzinie 14.00 w trybie TOMNEXT będą traktowane jak zlecenia przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym,
c) dyspozycje składane przez Posiadacza w dniu wolnym od pracy (za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu) będą traktowane jak przyjęte do realizacji w dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy zgodnie ze wskazanym w zleceniu trybem daty waluty.
6. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15.00.
 

Portal ebo24.pl